22 Arkánum tanácsadásA Tarot kártya beavatási jelképrendszer, mely az aktuális sorshelyzetünkre vonatkozó szimbolikus információt hordoz. 

22 Nagy Arkanum lapjain egyfajta út rajzolódik ki, amelyen keresztül megyünk az életünk folyamán, vagy az életünk egy bizonyos aspektusának fejlődése folyamán. 

Mivel a lapok párhuzamba állíthatóak az életünk eseményeivel, és ugyanakkor felvázolnak egyfajta sorrendiséget is, a kártya alkalmas lehet arra, hogy “képbe helyezzük magunkat”, azaz meghatározzuk vele a jelenlegi állapotunkat. 

Rávilágít a problémákra, döntési helyzetekre. Életünk minden kis mellékútjáról a szemünk elé tereli, ami éppen fontos. 

A múltból a jelenen át a jövőbe 

A tarot jelképek mindegyike egy-egy hosszú lépcső tetején nyíló kapu. Ezeken a lépcsőkön lépdelve, fokról fokra felemelkedve jut át az ember a halált a halhatatlanságtól elválasztó kapun. Az felemelkedéshez, a feljebb jutáshoz az átélt tapasztalatok vezetnek. Azok számára, akik erőfeszítések árán meg akarják találni a járható utat, a Tarot megteremti a lehetőséget, hogy a múltból a jövőbe, és onnan az örök jelenbe pillanthassanak. A Tarot ugyanis egyaránt tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A nagy arkánum olyan, mint egy térkép: megmutatja, hol állunk éppen, honnan érkeztünk el idáig, és milyen lehetséges útvonalon érhetjük el a célunkat.

A Tarot Isten képeskönyve.

 

Náluk foglalhatod: