Erdok Gábor+36 20 280 5114

gaerdok@gmail.com

Jóga órarend

Várlak szeretettel az alábbi időpontokban:

Péntek:

9:15 -10:15 Gentle Hatha yoga

17:00 – 18:15  Yín yoga   

Már fiatalon vonzódtam a keleti életmódhoz és tudományokhoz. Rengeteg könyvet olvastam ezotériáról, és nagyon érdekeltek a testről és az energiáról szóló ismeretek, a születés, az élet, az elmúlás, de főleg az élet és a filozófia. 

Sokat sportoltam a focitól a Kung Fuig és emellett nehéz fizikai munkát végeztem, leginkább az építőiparban dolgoztam, először festettem, majd házakat építettem.

A megterhelő munka és ahhoz kapcsolódó balesetek miatt a  30-as éveim vége felé vettem észre, hogy a testemnek egyre több szüksége van különböző külső segítségekre, mint például masszázsra, csontkovácsra, akupunktúrára és gyógyszerekre.

2009-tol kezdtem el Tai Chi-t tanulni (Kelowna, Kanada). A tanárom Mester Victor Shim, aki egyben energiagyógyász és növényszakértő. (www.ancientalternatives.com) Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy összehozott vele, ugyanis innen indult el a testi és lelki gyógyulásom és átalakulásom.

2010-tol kezdtem el gyakorolni a fizikai Hatha Yogát Kelownán, Kanadában.

Később egyre jobban éreztem a szükségét, hogy elvégezzem a Yoga tanár tanfolyamot. Több iskolát is megkerestem, végül rátálaltam a Tandava Yoga Studióra (Kelownában) ahol Jeff and Sonya Thomlinson Yoga tanárok segítségével végeztem el az iskolámat, 2016 és 2017-ben. Ma regisztrált Yoga tanár vagyok, (RYT500) az Amerikai Yoga Szövetség tagjaként. (a szervezet weboldalán megtálalható a nevem) 

A tanáraim Jeff es Sonya Thomlinson, közösen 14 évet töltöttek Yogi Amrit Desai-jal az USA-ban, akivel volt szerencsém később találkoznom és így személyes tanítást is kaphattam a Yogitól, amelyek a fizikai mellett Prana (energia) és filozófiatanításból álltak. 2017-ben megkaphattam a Sanskrit nevem: Vasudev

Mindemellett nagyon sok kisebb nagyobb fizikai programokon vettem részt, így lett belőlem tanár. Gentle (Gyengéd) Hatha, Yin Yoga, Restorative, Breathing, Prana, Meditation és Yoga Nidra Level III.

Az elmúlt években tanítottam a Gravity Fittness Centerben (Kelowna, Kanada) és Tandava Yoga Centerben (Kelowna, Kanada) is.

Ezeken az órákon találkozhatsz velem: 

GENTLE HATHA YOGA:

Swami Kripaluról elnevezett Kripalu Yoga stílust tanítom (Swami Kripalvananda (Kripalu) volt Yogi Amrit Desai mestere) A jógában tudjuk, hogy sok stílus származik Hatha szekvenálásából. A Kripalu jóga egyike azoknak, ami arra tanít, hogy úgy gyakorolj, ahogy éled (gyakorlod) az életed. A jóga minden formájában a légzési gyakorlatok (pranayama), a pózok (asana) és a meditáció mind ugyanolyan fontosak, de a Kripalu jóga azt tanítja, hogy a test a lényed középpontja, ezért tanulni kell tőle, és így lesz a testedet a legjobb tanárod.

A legfontosabb, hogy szoros kapcsolatot építsünk ki a testünkkel és érezzük, hogy hogyan viselkedik különböző pózokban. Ezt mindig figyelembe kell venni, mivel minden test különböző. A hangsúly a “nyomáspontokon” van, amelyek a fizikai testben érezhetőek, így fokozatosan megtanuljuk, hogy ne a könyvek és a szakértők által előírt a pózokat csináljuk, hanem úgy, hogy a legjobban illeszkedjen az egyéni testi megtapasztaláshoz.

Kripalu jóga gyakorlatok a szokásosnál hosszabb tartást igényelnek, és a meditációs gyakorlatok is hosszabbak, viszont segít felismerni a testetek korlátait és lehetőségeit.

 

YIN YOGA:

A Yin jóga ugyanazokkal a célokkal rendelkezik, mint bármely más jógaiskola.

Yin jóga tökéletesen kiegészíti a jóga dinamikus és izmos (yang) stílusait, amelyek hangsúlyozzák a belső hőt, valamint az izmok meghosszabbítását és összehúzódását. A Yin jóga általában a csípő, a medence és az alsó gerinc kötőszöveteire irányul.

A Yin a nőies, sötét, passzív, receptív, visszaverődő, visszahúzódó, hűvös, introspektív aspektus az életben. Prana/Chi/Energia a testben lévő kötőszöveten keresztül fut. Ezért ez a jóga arra lett kifejlesztve, hogy mélyen bejusson a kötőszövetbe, növelve a rugalmasságot, miközben élénkíti a test energiaközpontjait (nadis), hogy felszabadítsa az elzáródásokat és növelje az energiaáramlást. (azaz a kötőszövetek a meridiánok/útvonalak) 

A Yin jóga és a jóga más formái közötti elsődleges különbség az, hogy nem szabad használni az izmokat és a cél az, hogy hosszabb ideig, akár 3-5 percig is passzív pózban maradjunk.

 

Amrit Yoga Institute: https://amrityoga.org

Tandava Yoga Center:https://www.tandavayoga.ca

 

Jai Bhagwan

Gabor Erdok Vasudev

RYT 500 Registered Yoga Teacher

04.19.1965

Mobile: +36 20 280 5114

 

I was attracted to the Oriental life style and teachings even when very young. I read book after book on esotery and I was very interested in learning about the body and energy, birth, life and passing, but mainly about life and philosophy. I did a great deal of sport from football to Kung Fu and on top of that hard, manual work, mostly when working in the building industry, where I started off painting and then built houses. Because of the demanding work and the injuries I suffered in connection with it, I started to notice in my late thirties that my body was more and more in need of external help, such as massages, chiropractors, acupuncture and medication.

I started to study Tai Chi in 2009 (Kelowna, Canada). My teacher was Master Victor Shim, who is also an energy healing practitioner and master herbalist. (www.ancientalternatives.com) I am very grateful that I was able to meet him as it marked the starting point for my physical and spiritual healing and transformation.I started to practise physical Hatha Yoga in Kelowna, Canada in 2010. I later began to increasingly feel the need to complete my training as a yoga teacher. After quite a search for the right school, I found Tandava Yoga Studio (in Kelowna), where I completed my studies in 2016 and 2017 with the help of yoga teachers Jeff and Sonya Thomlinson. I am now a registered yoga teacher (RYT500) and a member of the American Yoga Association (my name can be found on the organisation’s webpage).

Between the two of them my teachers Jeff and Sonya Thomlinson spent 14 years with Yogi Amrit Desai in the USA. I was fortunate enough to later meet him myself and be directly taught by him: in addition to the physical training I received teachings in Prana (energy) and philosophy. In 2017 I was given my Sanskrit name: Vasudev. (https://amrityoga.org) At the same time, I participated in many physical training courses, allowing me to become a teacher. (Gentle Hatha, Yin Yoga, Restorative, Breathing, Prana Mediatation and Yoga Nidra Level III)

Over the years I have taught at the Gravity Fitness Center (Kelowna, Canada) and also at the Tandava Yoga Center (Kelowna, Canada). Also I have taught many private clients.

GENTLE HATHA YOGA:

I teach the Kripalu Yoga style named after Swami Kripalu (Swami Kripalvanada (Kripalu) was Yogi Amrit Desai’s master). In yoga we know that many styles originate from Hatha sequencing. Kripalu yoga is one thatteaches that you should practise the way you live (‘practise’) your life. Breathing exercises (pranayama), poses (asana) and meditation are equally important in all forms of yoga but Kripalu yoga teaches that the body is the centre of the soul and, therefore, you must learn from it, and your body will then become your best teacher.

The most important thing is to build a close relationship with your body and get to feel how it behaves in various poses. Since everyone’s body is different, this must always be taken into account. The emphasis is on the ʺpressure points”, which can be felt on the physical body and so you gradually learn to adopt poses not on the basis of what books and experts prescribe but rather on what best fits with the experience of your own body.

In Kripalu yoga exercise poses need to be held longer than in other yoga types and the meditation exercises are also longer, but this helps you to recognise your body’s limits and capabilities.

YIN YOGA:

Yin yoga has the same objectives as any other school of yoga. Yin yoga perfectly supplements the dynamic and vigorous (yang) styles, which emphasise inner heat as well as the stretching and contraction of the muscles. Yin yoga generally targets the connective tissues of the hips, pelvis and lower spine.Yin is the female, dark, passive, receptive, reflective, reserved, cool and introspective aspect of life. Prana/Chi/Energy flows through the connective tissues in the body. This type of yoga was developed to penetrate deeply into the connective tissues – thus enhancing flexibility and stimulating the body’s energy centres (nadis) – and to clear blockages and increase the flow of energy (i.e. the connective tissues are the meridians/channels).The primary difference between Yin yoga and other forms of yoga is that the muscles are not used: the aim is to remain in a passive pose for a long time, even as long as 3-5 minutes.

 

Amrit Yoga Institute: https://amrityoga.org

Tandava Yoga Center: https://www.tandavayoga.ca

Jai Bhagwan